etopava15-1277.jpg
ET2015Tabor-0825.jpg
ETKV15-2297.jpg
Karlovy Vary-21.jpg
etopava15-1277.jpg

Program na školách


Program

SCROLL DOWN

Program na školách


Program

EXIT Tour je celodenní vzělávací program pro 150 až 500 studentů, který je atraktivní pro teenagery a svým obsahem naplňuje požadavky Ministerstva školství na zajištění Minimálního preventivního programu.


ET2015Tabor-0825.jpg

Harmonogram dne


Harmonogram

Harmonogram dne


Harmonogram

Harmonogram dne:

6:15 Otevření prostoru, instalace aparatury v tělocvičně nebo aule

8:00 Úvodní společný program pro studenty

  • Interaktivní show, představení programu, kapela

9:00 1. série přednášek (workshopů) pro studenty 

  • v této sérii probíhá 4-8 přednášek pro různé třídy současně

11:00 2. série přednášek (workshopů) pro studenty 

  • v této sérii probíhá 4-8 přednášek pro různé třídy současně

12:30 Závěrečný společný program pro studenty 

  • Interaktivní show, vyhodnocení přednášek, pozvání na odpolední aktivity ve městě, koncert

12:50 Úklid a balení aparatury

ETKV15-2297.jpg

Přednášky na školách


Přednášky

Přednášky na školách


Přednášky

Přednášky na školách

V rámci projektu EXIT Tour probíhají přednášky, které svým obsahem zapadají do Minimálního preventivního programu. 

Přednášky zajišťují partnerské organizace ACET ČR, ABATOP a ICEJ a jejich lektoři, včetně příslušných akreditací a odborných garancí.

Standardně probíhají v průběhu dne dva dvouhodinové bloky přednášek. Viz program dne


Nabídka témat přednášek:

Sex, AIDS, Vztahy (ACET ČR)

O nemoci AIDS, jejím vzniku a rozšíření. O rizikovém způsobu chování a cestách přenosu HIV. Přednáška je doplněná aktuálními statistikami a dalšími materiály jako jsou videa, fotografie apod. Kromě problematiky HIV/AIDS se lektoři dotýkají i souvisejících problémů, drog, pohlavního zneužití, pohlavních nemocí, antikoncepce, apod. Odborný garant: Doc. MUDr. Jana HAMANOVÁ, CSc. členka České společnosti dorostového lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 

Bolest zvaná šikana (ACET ČR)

Nemoc zvaná šikana. Agrese (fyzická, psychická, sexuální a „kyber-šikana“) ve školním prostředí. Vysvětlení základních pojmů. Jak rozpoznat šikanu, jak se chovat k agresorům a jak pomoci obětem? Součástí jsou sociální hry a praktický nácvik chování. Důraz na význam dobrého a zdravého kolektivu jako nejefektivnější obrany proti šikanujícím agresorům. 

Kyberšikana (nebezpečí internetu) (ACET ČR)

Ztrapňování, urážení, nadávání, pomlouvání, obtěžování, vyhrožování, zastrašování, vydírání apod. pomocí informačních a komunikačních technologií. 

Moderní je nekouřit (ACET ČR)

Kouření neničí pouze naše zdraví. Ničí naše blízké, okrádá nás finančně. Kouření není dobrovolné rozhodnutí, ale důsledek manipulace reklamy a tlaku vrstevníků. Sedm z deseti kuřáků nekouří rádo, ale „musí“. Vysvětlení mechanismu vzniku závislosti a obtížnosti cesty ven . 

Pornografie a kult těla (ACET ČR)

Jak se vyvíjí představa o kráse, kult těla jako důsledek psychické manipulace a s tím spojené problémy, mentální anorexie, bulimie, plastické operace. Negativní působení pornografie na člověka. 

Život v závislostech (ACET ČR)

Postupný vznik závislosti, důsledky závislosti (zdravotní, finanční, vztahové, psychické a další problémy, vznik tolerance k předmětu závislosti - vyčerpání synapsí), nejčastěji používané látky u nás a jejich vliv na organismus. 

Přátelství a láska (ACET ČR)

Interaktivní přednáška hledání odpovědí na otázky - Proč toužíme po vztahu, jak najít toho pravého tu pravou, jak se na to připravit, jak se vyhnout zklamání zranění, co může být ve vztahu nebezpečím? Samota, hledání partnera, budování vztahu, rozdíly ve vnímání sexuality mezi chlapcem a dívkou. Odborným garantem přednášky je Prof. PhDr. J. Křivohlavý, CSc.

O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti (ABATOP, Tomáš Řehák) 

Vedle základních pravd o problému HIV/AIDS a vyprávění mnoha příběhů se dotýkám i žhavých témat jako jsou drogy, promiskuita, antikoncepce, láska a zamilovanost.Mojí snahou je také povzbudit a vést studenty k tomu, aby přistupovali k sexu odpovědně, zdrženlivě a viděli jej z hlediska zdraví a trvalých partnerských vztahů. 

Můžeš se rozhodnout (ABATOP,  Drahoslava Stehlíková)

„Přednáška o prevenci infekce virem HPV je vhodná pro děvčata a chlapce pro všechny studenty středních škol. Informace, o kterých přednáším, vycházejí z mé dlouholeté praxe v oblasti onkologické prevence. Snahou je informovat a varovat před rizikem rakoviny děložního čípku a dalších pohlavních chorob. Věnuje se také prevenci těchto onemocnění.“

 Angličtina interaktivně (hudebníci z USA/UK/DEN) 

Multimediální aktivně zaměřená přednáška s diskuzí s hudebníky zahraničních skupin např.Divine Attraction (USA), Crossfya (UK), Faithchild (UK), ELO (Dánsko) o životě mladých lidí. Přednáška i diskuse probíhá v angličtině (s možností překladu). 

Jak vzniká život – od početí k narození (ACET ČR)

Zodpovědnost v sexuální oblasti a v plánování rodičovství, k úctě k lidskému životu. Vysvětlení početí (mužské a ženské pohlavní buňky, menstruace, ovulace), modely plodů různého stáří, co se v daném měsíci těhotenství vlastně děje. Neplánované těhotenství – jak mu předejít (antikoncepce), alternativy řešení. 

Sekty a světová náboženství (ACET ČR)

Praktiky novodobých sekt, jak poznat sektu, psychická manipulace sekt, sekty v ČR. 

Rasizmus, neonacizmus, xenofobie (ACET ČR)

Rasová nesnášenlivost. Nadvláda bílých – rasová segregace. Antisemitizmus, Romofobie – etnický konflikt? Xenofobie – strach z cizinců Vietnamci, muslimové, Ukrajinci.  

Prostituce a promiskuita (ACET ČR)

Dívčí a chlapecká prostituce, nezdravé sexuální chování, sexuálně přenosné nemoci, organizovaná prostituce – současné metody kuplířů.


 
 
Karlovy Vary-21.jpg

Mimoškolní aktivity


Mimoškolní aktivity

Mimoškolní aktivity


Mimoškolní aktivity

Mimoškolní aktivity

Odpolední aktivity - EXIT Párty

V rámci EXIT Tour probíhají každé odpoledne workshopy pro studenty. Tyto workshopy zajišťuje EXIT Tour tým ve spolupráci s místními neziskovými organizacemi, nízkoprahovými kluby a církvemi. Studenti mají možnost se setkat v neformálním prostředí s některými lektory a hudebníky ze Spojených států, Velké Británie, či Dánska.

Nazýváme tyto odpolední aktivity EXIT Párty.  Formát zahrnuje:

  • Talkshow s lektory - témata navazují na přednášky ze škol

  • Talkshow s hudebníky

  • Diskusní kluby - různá témata, která zajímají mladistvé

  • Akustický koncert kapely

 

Večerní koncert

Na konci EXIT Tour týdne hostujeme večerní koncert se zahraniční kapelou pro studenty v místním hudebním proštředi. Tento koncert je sponzorován a proto je pro všechny účastníky zdarma. Slouží jako další příležitost setkání se s kapelou a je závěrečnou tečkou za aktivitou EXIT Tour ve Vašem městě.